Friday, 16 January, 2015 12 28

ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА, ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ НА НЕРЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ!!!

Задоволство ми е да го стартувам ветеното, форумот, на кој сите Вие ќе можете стручно да го искажете својот став кој е од огромно значење за нашата струка. Рафајловски консалтинг уште еднаш го одржува своето ветување и со ова ја покажува грижата за своите корисници. Во текот на целиот ден ќе можете да ги постирате Вашите ...

Friday, 16 January, 2015 2 3

Мислење од УЈП за толкување на Правилникот за нормираните износи на кало растур, крш и расипување

Почитувани, Во прилог Ви доставуваме мислење од Управата за јавни приходи за толкување на одредени одредби од Правилникот за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја гранка за даночни цели. Ова мислење е дадено за стариот Правилник кој што беше објавен во „Сл. Весник на РМ“ бр.106/13. ...

Thursday, 15 January, 2015 0 7

Интервју со д-р Горан Рафајловски

Најголема доблест на државата е да не ги затвора бизнисите. Не е поентата да те затворат како бизнис. Во интерес на државата е бизнисите да преживеат. Па, од кого ќе наплаќа даноци?    Горан Рафајловски е четврт век во бизнисот, основач на бирото за економско-правен консалтинг и ревизија “Рафајловски консталтинг“, во јавноста познат како човек што немавлакна ...